GADMA

detachering vakkundig personeel

Payrolling

U wilt de zekerheid van exact het juiste aantal medewerkers met de juiste kwalificaties op de juiste plaats. Maar u zit niet te wachten op de administratieve rompslomp rondom arbeidsovereenkomsten, verzuim en langlopende procedures bij uitstroom van medewerkers. 

Hoe het werkt
Bij onze payroll dienstverlening treden uw medewerkers in dienst bij GADMA Detachering, waarna ze vervolgens weer exclusief bij u te werk worden gesteld. Wij verzorgen alle administratieve handelingen en nemen alle plichten en financiële risico’s van het werkgeverschap van u over. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, inroostering en het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken.

Optimale flexibiliteit
Met payrolling creëert u optimale flexibiliteit in uw personeelsbestand. Met onze payroll dienst heeft u diverse contractmogelijkheden voor uw medewerkers. Voor zowel parttimers als fulltimers, contracten voor onbepaalde en bepaalde tijd, vaste of flexibele uren en inclusief specifieke beloningen en toeslagen. Nieuwe medewerkers mogen wij 8 opvolgende tijdelijke contracten bieden voor een periode van maximaal 3 jaar.

Uitsluiting loondoorbetaling verplichting
Bij nieuwe medewerkers hebben we door onze payroll dienst de mogelijkheid van de ‘uitsluiting loondoorbetalingverplichting’ gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsovereenkomst. Oftewel: geen werk, geen loon en dus geen kosten voor u.

Tot slot… 
Payrolling, een oplossing waarmee uw medewerkers blijven wat ze zijn: uw belangrijkste kapitaal. 
Zodat u weer kunt doen waar u goed in bent: ondernemen! Zonder afgeleid te worden door administratieve randvoorwaarden en beslommeringen.