GADMA

detachering vakkundig personeel

Detachering

Detachering
GADMA Detachering zorg voor de werving van de juiste medewerkers op de juiste plaats. Alle medewerkers waarvoor GADMA Detachering een passende baan heeft gevonden krijgen een volwaardige Nederlandse arbeidsovereenkomst aangeboden bij Persoonality Payrolling.

In samenwerking met Persoonality Payrolling zijn diverse contract mogelijkheden. Voor zowel parttimers als fulltimers, contracten voor onbepaalde en bepaalde tijd, vaste of flexibele uren en inclusief specifieke beloningen, toeslagen of bedrijfstak eigen regelingen.

Persoonality Payrolling staat borg voor

 • Het arbeidscontract
 • Het doen van tijdige salarisbetalingen aan de werknemers
 • Begeleiding van het traject bij ontslag en arbeidsongeschiktheid
 • Naleving van fiscale en sociale zekerheidswetgeving
 • Naleving van regels uit arbeidswetgeving
 • Het voldoen van afdrachten aan de Belastingdienst en bedrijfstakeigen regelingen

Voordelen

 • CAO voor Werknemers van Payroll Ondernemingen is van toepassing
 • Arbeidscontracten met maximale flexibiliteit
 • Korte opzegperiode bij einde werkzaamheden
 • Minimale administratieve rompslomp;
 • Geen financiële risico’s en verplichtingen bij exit of ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Geen risico voor doorbetaling bij WIA
 • Geen re-integratie taken
 • Persoonality is NEN 4400-1 gecertificeerd